En Route

De nieuwe wind die door de Pastory waait komt niet uit de lucht vallen. Sinds enkele jaren gonst het in de Dampoortwijk en Sint-Amandsberg, omdat er een nieuw stadsvernieuwingsproject op stapel staat voor onze wijk.

Intussen kennen we de naam van dit project: En Route. De voorbereidingen ervan lagen mee aan de basis van de tijdelijke invulling die buurtbewoners nu aan het pastoriegebouw op het Heilig Hartplein geven.

Het herdenken van de ruime omgeving van dat plein – en dus ook de Pastory –  vormt één van de speerpunten van En Route.

Met het tijdelijk ter beschikking stellen van de tuin en het pastoriegebouw aan de vzw Pastory heeft de Stad Gent alvast het burgerinitiatief een belangrijke kans gegeven. En de stad wil hierin verder gaan. De komende maanden zullen wijkorganisaties, bewoners en plaatselijke bedrijven mee betrokken worden bij het uitdenken van acties in de wijk. We willen als vzw graag met de stad en alle buurtactoren mee de Pastory uitwerken als een blijvend initiatief.

logo en route