De Pastory wil zorg dragen voor het buurtpatrimonium en behoeden voor verval. Als site heeft De Pastory zeker zijn waarde op het Heilig Hartplein in Sint-Amandsberg. Het gebouw speelde vroeger een onmiskenbare rol in de wijkgeschiedenis en is daarom bij sommige buren verweven met hun persoonlijke leven. De centrale ligging op het Heilig Hartplein maakt De Pastory voor vele buurtbewoners herkenbaar en goed bereikbaar.

In onze dichtbevolkte wijk is ieder stukje groen meer dan welkom. De Pastorytuin is een oase van rust en groen – pal in het hart van onze wijk. We zien deze tuin als den hof van onze buurt, waar het groen verzorgd wordt door buurtbewoners en de tuinlozen hun hart kunnen ophalen op zonnige en minder zonnige dagen. Waar ouders hun kinderen zorgeloos vrij kunnen laten rondspelen in een veilige, afgebakende plek.

De Pastory zet in op actief burgerschap en persoonlijk engagement in de Dampoortwijk. We maken samen met de bezoekers en de deelnemers aan de initiatieven in De Pastory het verhaal van de wijk. Als organisatie kiest De Pastory voor buurtbeheer, van onderuit faciliteren vanuit een vertrouwen en met een ondersteuning op maat.

In de loop van de voorbije jaren zet De Pastory sterk in op onze rol als verbindende actor tussen bestaande initiatieven (straatgroepen, verenigingen, bewonersorganisaties, cohousingprojecten, professionals uit het sociaal werk,…) door ruimte en ontmoeting te faciliteren en door hen zelf actief te laten meedraaien in De Pastory. 

We zijn als organisatie geen navelstaarders, ons blik is naar onze wijk gericht. We gaan actief om met de buurt, buurtinitiatieven en zijn wijkontwikkelingen. We zijn aanwezig op buurtvergaderingen (de ouderraad van de basisschool De Krekel,…) en onderhouden een goed contact met de meeste buurtorganisaties (vzw Sivi, het buurtwerk Bernadette Dampoort,…). We hebben een actieve rol in het participatietraject van de wijk en het Heilig Hartplein. Bestaande initiatieven leren we kennen en helpen die mee te communiceren in de wijk voor verder bekendmaking (het soepcafé, het winterontbijt georganiseerd door buurtwerk,…). We zijn alert voor nieuwe initiatieven en proberen nieuwe netwerken op te bouwen zodat we op vele deelgebieden van de wijk ondersteunend en versterkend kunnen zijn. We werken samen en constructief met verschillende ambtenaren en stadsdiensten.

De Pastory slaat ook haar creatief anker uit in onze wijk en biedt buurtbewoners een plaats waarin ze hun ding kunnen doen en dit delen met geïnteresseerden. Zo beschikt De Pastory over een Doka en worden er muziekavonden door Birg georganiseerd. 

Duurzaamheid zou in onze huidige samenleving haast een natuurlijke reflex moeten zijn van iedere organisatie. Ook binnen De Pastory wordt er aandacht besteed hoe wij hier een steentje kunnen bijdragen. We hebben dan ook oog voor korte-keten-economie en deelinitiatieven. Delen is niet alleen duurzaam maar past ook volledig in ons doel om buurtbewoners met elkaar te verbinden. 

Benieuwd naar onze werking? Of heb je een idee om uit te proberen? Laat het ons weten!

Of lees hier ons werkingsverslag van 2015 – 2020: