De pastorie is gebouwd in 1883. Het was bewoond tot halfweg de jaren 1990, daarna deed het enkel dienst als opslagplaats voor ’t Vindcentje (nu vzw SIVI). In 2011 wil de stad de oude pastorie van de Heilig Hart parochie verkopen. Vanuit de buurt geven verschillende actoren uiting aan hun bezorgdheid dat de verkoop van de pastorie in tegenspraak is met de plannen voor stadsvernieuwing voor de Dampoort en Sint-Amandsberg. Enkele buurtbewoners springen in de bres en het gebouw wordt van afbraak gered. Sinds 2015 is er nieuw leven in de pastorie en de tuin op het Heilig Hartplein, het kloppend hart van de Dampoort. Een groep gedreven buurtbewoners en enkele lokale organisaties verenigen zich om deze plek een nieuwe impuls te geven. 

Het ontstaan van vzw De Pastory kadert in een signaal van buurtbewoners dat er een gebrek was aan ontmoeting en een centrale plek in de wijk. Als tijdelijke invulling blijkt dat het gebouw een goede plek is om als buurtbewoners in eigen beheer te nemen, om elkaar te ontmoeten, activiteiten op te zetten en initiatieven te faciliteren. De Pastory wil meewerken aan het leefbaar maken van de wijk, ondersteund door de stad en gestuurd door de buurt.

Het gebouw is zeer geschikt voor allerhande soorten activiteiten, waarvoor elders in de wijk geen ruimte is. Het gebouw is zeer eenvoudig te gebruiken en soepel beschikbaar, op alle momenten van de dag, door het eigen beheer. Het is er ook huiselijk en gezellig!

We betrekken De Pastory als een tijdelijke invulling, maar zien in de toekomst ook een belangrijke rol voor burgerinitiatief zoals we dat nu vanuit de vzw De Pastory opnemen. We blijven àlle wijkbewoners en wijkactoren oproepen om De Pastory mee vorm te geven.

pastory