Sinds 2015 is er nieuw leven in de pastorij en de tuin op het Heilig Hartplein, het kloppend hart van de Dampoort. Een groep gedreven buurtbewoners en enkele lokale organisaties verenigen zich om deze plek een nieuwe impuls te geven.

Het ontstaan van de vzw Pastory kaderde in een signaal van buurtbewoners dat er een gebrek was aan een centrale plek voor ontmoeting in de wijk.

Onder de noemer Pastory 2.0 zijn begin 2019 een aantal mensen aan de slag gegaan met de verbreding van de draagkracht. Een schakelmoment voor de Pastory.

De Pastory is vandaag een succesverhaal omdat het reële effecten heeft in de wijk. Voor mensen die niet automatisch toegang hebben tot een bestaand netwerk, biedt de Pastory echt een kans. De Pastory werkt als een ingang naar een buurtnetwerk. In tijden van individualisering en eenzaamheid is dit balsem op de wonde.

Als organisatie zijn we al veel gegroeid, ons activiteitenaanbod neemt toe en meer mensen vinden de weg naar de Pastory, als bezoeker of als vrijwilliger. Het laatste jaar merkten we dat nieuwe wijkbewoners zich bewust in de Pastory engageerden om zo hun buurt en buren te leren kennen.

Kom meer te weten over De Pastory: