De bestuur van vzw De Pastory bestaat uit onafhankelijke bestuurders die maandelijks samenkomen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. 

Als bestuur vangen we ideeën en eventuele problemen op via onze brainstormsessies, algemene vergaderingen, onze Huisraad of soms aan de kassa van de lokale supermarkt. Samen zorgen we ervoor dat de initiatieven worden gefaciliteerd, onze werkgroepen kunnen werken en dat eventuele problemen worden opgelost, in samenspraak met onze werkgroepen. Het bestuur neemt ook de contacten met de Stad voor haar rekening en verzorgt de administratieve verplichtingen (jaarrekeningen, verzekering, …). Ook communiceren we belangrijke zaken via de nieuwsbrief of koppelen we deze terug aan onze leden via een algemene vergadering.

Meer weten over onze werking?

Het bestuur van de vzw Pastory bestaat uit de volgende buren